Kletzkop

Vier geweldige dichters namen mij en het publiek van Poetry International Rotterdam mee in hun keuze van dichters die zij van wezenlijk belang vinden voor een eventuele canon van de internationale poëzie.

Er werd gesproken over activisme, hybride mengvormen, traditie, transnationalisme, papier vs podium, persoonvormende en zelfontplooiende gedichten en, als klap op de vuurpijl, de ‘verStarbuckizering’ van de poëzie.
Een fraaie opmaat naar de 49ste editie van Poetry.
We met between the lines!
De avond stond in vuur en vlam, zoals je ziet op deze foto, die ik geleend heb van Boekhandel v/h Van Gennep.
Update:  Van het gesprek is door Raoul Markaban van het Nederlands Letterenfonds een helder en fijn verslag geschreven.

Lees het hier terug.

Met nog warme wangen van de ‘kletzen’ om mijn oren van de gekozen gedichten, gons ik glunderend deze donderdag voor Koningsdag door.
(Zacht het persoons-, natie- en gemeenschapsvormend Wilhelmus hummend, onderdeel van het pleidooi van dichter Tom van de Voorde, als Bill van Dijk)