Donderdaggedachte

‘Piepond!’
En dat dan hijgerig, met te veel spanning van het willen bouwen in de drie minuten. 

‘Glunderond’, ook zo’n woord.

En dan abrupt, aan het plotselinge einde, het zwarte schriftje dichtklappen en wegkijken, trots verhullend, alsof er niks gebeurt is.

Het was weer woensdag.